کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: انار سالن آزادگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 18 اردیبهشت 1397 در انار سالن ورزشی آزادگان قیمت بلیط : 50000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...