کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 20 اردیبهشت 1397 در کرمانشاه سالن خمینی قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...