کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: راور سالن خواجویی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 25000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 17 اردیبهشت 1397 در راور سالن خواجویی قیمت بلیط : 50000 - 25000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...