کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 16 اردیبهشت 1397 در منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 100000 - 60000 ...