کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 19 اردیبهشت 1397 در اردبیل سالن فدک قیمت بلیط : 110000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...