خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [125000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.9891.ir

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 20 اردیبهشت 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 125000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.9891.ir ...