خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن اصلاح بذر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 22 و 23 اردیبهشت 1397 در کرج سالن اصلاح بذر قیمت بلیط : 120000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...