کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: قزوین سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 22 اردیبهشت 1397 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...