کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 , 15 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 13 و 15 اردیبهشت 1397 در اصفهان سالن کوثر قیمت بلیط : 85000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...