کنسرت گروه کولی های اسپانیا

خواننده: گروه کولی های اسپانیا

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه کولی های اسپانیا ایمیل خود را وارد کنید

گروه کولی های اسپانیا

کنسرت گروه موسیقی کولی های اسپانیا 24 و 25 اردیبهشت 1397 در بندرعباس سالن فجر قیمت بلیط : 120000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...