کنسرت گروه کولی های اسپانیا

خواننده: گروه کولی های اسپانیا

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 , 17 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه کولی های اسپانیا ایمیل خود را وارد کنید

گروه کولی های اسپانیا

کنسرت گروه موسیقی کولی های اسپانیا 16 و 17 اردیبهشت 1397 در تبریز سالن همایش های بین المللی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...