خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: قشم سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 13 اردیبهشت 1397 در قشم سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 95000 - 35000 سایت خرد بلیط : www.iranconcert.com ...