کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 20 اردیبهشت 1397 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...