خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 20 اردیبهشت 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 140000 - 60000 سایت خرد بلیط : www.iranconcert.com ...