کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان سالن میثاق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 14 اردیبهشت 1397 در رفسنجان سالن میثاق قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...