کنسرت روزبه نعمت الهی

خواننده: روزبه نعمت الهی

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های روزبه نعمت الهی ایمیل خود را وارد کنید

روزبه نعمت الهی

کنسرت روزبه نعمت الهی 13 اردیبهشت 1397 در بندرعباس تالار آوینی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...