کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 14 و 15 اردیبهشت 1397 در بوشهر سالن سینما بهمن قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...