کنسرت گروه کولی های اسپانیا

خواننده: گروه کولی های اسپانیا

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه کولی های اسپانیا ایمیل خود را وارد کنید

گروه کولی های اسپانیا

کنسرت گروه موسیقی کولی های اسپانیا 11 اردیبهشت 1397 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 180000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...