کنسرت حسین علیزاده

خواننده: حسین علیزاده

محل برگزاری کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حسین علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

حسین علیزاده

کنسرت حسین علیزاده 23 اردیبهشت 1397 در اهواز تالار آفتاب قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...