کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 15 اردیبهشت 1397 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...