کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 100000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 13 اردیبهشت 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 160000 - 100000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...