کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 10 اردیبهشت 1397 در اهواز سالن سینما هلال قیمت بلیط : 140000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...