کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [125000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 4 و 5 اردیبهشت 1397 در اهواز سالن سینما هلال قیمت بلیط : 125000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...