کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: آستارا سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 6 و 7 اردیبهشت 1397 در آستارا سالن ارشـاد قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...