کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 15 اردیبهشت 1397 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 100000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...