کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 5 و 6 اردیبهشت 1397 در کرمانشاه تالار انتظار قیمت بلیط : 80000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...