کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 6 و 7 اردیبهشت 1397 در اهواز تالار آفتاب قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...