خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 4 اردیبهشت 1397 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 110000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...