خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: زنجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 5 اردیبهشت 1397 در زنجان سالن هلال احمر قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...