کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 , 12 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 11 و 12 اردیبهشت 1397 در اصفهان سالن سیتی سنتر قیمت بلیط : 65000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...