کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: ایلام سالن فنی و حرفه ای

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 4 اردیبهشت 1397 در ایلام سالن فنی و حرفه ای قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...