کنسرت عاشقانه های پاپ

خواننده: عاشقانه های پاپ

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های عاشقانه های پاپ ایمیل خود را وارد کنید

عاشقانه های پاپ

کنسرت عاشقانه های پاپ 24 و 25 اردیبهشت 1397 در سالن وزارت کشور قیمت بلیط : سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...