کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1397 در کرمانشاه تالار انتظار قیمت بلیط : 80000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...