کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن نگین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.sororconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه دنگ شو ایمیل خود را وارد کنید

گروه دنگ شو

کنسرت دنگ شو 31 فروردین 1397 در اصفهان سالن نگین قیمت بلیط : 65000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.sororconcert.com ...