کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 12 اردیبهشت 1397 در شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...