کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: قزوین سالن رجایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 , 11 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 10 و 11 اردیبهشت 1397 در قزوین سالن رجایی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...