کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 , 9 , 13 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [145000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : -

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 8 و 9 و 13 اردیبهشت 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه قیمت بلیط : 145000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...