کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: بندرگناوه سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 6 اردیبهشت 1397 در بندرگناوه سالن ارشاد قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...