خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 24 فروردین 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 160000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...