کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: سنندج مجتمع امام خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 29 و 30 فروردین 1397 در سنندج مجتمع امام خمینی قیمت بلیط : 80000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...