کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 , 4 , 5 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 3 و 4 و 5 اردیبهشت 1397 در کرمان سالن فجر قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...