کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 , 4 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 3 و 4 اردیبهشت 1397 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...