کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 26 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 25 و 26 فروردین 1397 در اردبیل سالن فدک قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...