کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 , 4 , 5 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 3 و 4 و 5 اردیبهشت 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...