کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 29 و 30 فروردین 1397 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...