کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 , 21 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 20 و 21 فروردین 1397 در یزد سالن تربیت معلم پاکنژاد یزد قیمت بلیط : 80000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...