کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن ورزشگاه آزادی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 , 11 ] فروردین 1397

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.parsbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 10 و 11 فروردین 1397 در سنندج سالن ورزشگاه آزادی قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...