کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 16 فروردین 1397 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...