کنسرت کیتارو

خواننده: کیتارو

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 , 27 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های کیتارو ایمیل خود را وارد کنید

کیتارو

کنسرت کیتارو 22 و 23 و 27 اردیبهشت 1397 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 150000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...