کنسرت حمید حامی

خواننده: حمید حامی

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی

کنسرت حمید حامی 4 اردیبهشت 1397 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...